KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI EKONOMİ VE FİNANS KONFERANSI AÇIŞ KONUŞMALARIYLA BAŞLADI

Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından TC Merkez Bankası, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD ) sponsorluğunda düzenlenen 3. International conferance on Applied Economics and Finance  toplantısı  Merit Park Otel salonlarında çalışmalarına başladı.

6-7.Aralık.2017 tarihlerinde çeşitli session’larda 120 konuşmacının tebliğ sunacağı konferans 07 aralık tarihinde saat 17.00 de sona erecek.

Finans piyasaları ve ekonomik gelişme ile reel ve kamu sektörlerinin finas ve genel ekonomiye ilişkin ürün ve uygulamalarının konuşulacağı konferansın büyük  bir ilgiyle karşılandı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Bülend Göksel finansal sistemler ile ülkelerin ekonomik gelişmesi arasındaki ilişkiden sözederek başladığı sunumunda finansal sistemlerin desteklemediği ekonomilerin kalkınmada hedeflerine ulaşmakta güçlük çektiğini vurguladı.

Değişen, çeşitlenen ve uluslararasılaşan finans piyasalarının artık  Reel sektörün değişen, çeşitlenen ve çokuluslulaşan  beklentilerine  cevap verecek şekilde yapılanması  ve  proje desteklerine önem vermeleri gereğinin de üzerinde duran Göksel Konferansın organizasyonunda görev alanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın Keynote konuşmacılarından  Türkiye  Genç İşadamları Derneği Başkanı  Marc Sn.Ali Yücelen’in konuşması ile devam eden  açılış oturumunda  Sn.Yücelen Türkiyedeki Finans ve bankacılık sistemindeki yeni yapılanmanın Ülke kalkınmasında oynadığı rolü vurguladı.

Fransa Montpellier Üniversitesinden gelen Diğer Keynote Konuşmacı Dr. Marc Willenger, Yaptıkları bir araştırmanın sonuçları üzerinden hareket ederek yatırımcıların risk üstlenme davranışlarının yaşadıkları bölge, genetik özellikleri  ve diğer ailesel faktörlerle bağlantısına dair oldukça enteresan bir sunum yaptı.

Son Keynote konuşmacı olan Mustafa Akmaz, Türkiyedeki Bireysel Emeklilik sistemi ve sistemin finansmanına dair yaptığı sunumda katılım  ve sistemden ayrılış oranlarından sözederek, bireysel emeklilik sisteminin çalışması ve getirilerinin daha şeffaf bir biçimde kamuya duyurulması gereğinden sözetti.

İlk ve genel oturumun bitmesini müteakip, diğer salonlardaki çalışmalara geçildi.