Etik Kurulu

Prof. Dr. Özay ORAL
Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN
Prof. Dr. Lale BÜYÜKGÖNENÇ
Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU