HAZIRLIK OKULU

İngilizce Hazırlık

İngilizce Hazırlık Okulu

Kıbrıs İlim Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları İngilizce veya Türkçe bölümlerden oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde okumayı tercih eden öğrencilerimizin dönem başı yapılan İngilizce Yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi İngilizce programlarına yeni başlayacak öğrenciler için, İngilizce Hazırlık Okulu muafiyeti ve muaf olamayan öğrenciler için İngilizce seviyelerini belirlemek amacıyla bilgisayar üzerinden Oxford English Testing (OET) uygulanmaktadır. Bu sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler direkt olarak seçmiş oldukları bölümlerde okumaya hak kazanacaktır. Testten başarısız olan öğrenciler sınav sonuçlarının belirlediği İngilizce seviyelerine göre sınıflara yerleştirileceklerdir.

**Öğrencilerimizin uluslararası kabul gören dil sertifikaları (IELTS, TOEFL…) şartlarını yerine getirme durumunda İngilizce Hazırlık Okulundan muaf tutulacaklardır.

 1. Hedef ve Amaç;

Kıbrıs İlim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunun hedefi İngilizce dilinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek, ayrıca kişilerin sosyal, profesyonel ve eğitim hayatlarında İngilizce dilinde iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca İngilizce Hazırlık Okulunda öğrencilerin alacağı temelle bölümlerine geçtikleri zaman derslerini kolaylıkla takip etmeleri hedeflenmektedir.

KİU İngilizce Hazırlık Okulu kursları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) bağlı olarak düzenlenmiştir.

Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okulunu en az B1 seviyesinde bitirmeleri hedeflenmektedir. İngilizce Hazırlık Okulu sonunda öğrenciler;

 • Günlük hayatlarında İngilizceyi akıcı ve doğru bir şekilde kullanabilmeleri,
 • Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilmeleri,
 • İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilme.
 • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilme,
 • İlgi alanlarına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilme,
 • Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan bir birine bağlayabilme,
 • Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilme,
 • İlgi alanlarına giren konularla bağlantılı bir metin, kompozisyon mektup vb. yazabilmeleri hedeflenmektedir.

 

 1. Seviyelere göre kullanılan Ders Kitapları

 

(A1) Beginner Seviyesi için kullanılan kitaplar

 • Open Mind Beginner Student Premium Pack with Online Workbook
 • Open Mind Beginner Printed Workbook
 • Open Mind Elementary Student Book Premium Pack with Online Workbook
 • Q Skills Listening & Speaking Intro Student Book Pack
 • Skillful Reading and Writing Foundation
 • 1 Graded Reader

(A2) Elementary Seviyesi için kullanılan kitaplar

 • Open Mind Elementary Student Book Premium Pack with Online Workbook
 • Open Mind Pre-Intermediate Student Book Premium Pack with Online Workbook
 • Skillful Reading & Writing 1
 • Q Listening & Speaking 1 Student Book Pack
 • 1 Graded Reader

(B1) Pre-Intermediate Seviyesi için kullanılan kitaplar

 • Open Mind Pre-Intermediate Student Book Premium Pack with Online Workbook
 • Open Mind Intermediate Student Book Premium Pack with Online Workbook
 • Skillful Reading & Writing Level 2
 • Q Listening & Speaking 2 Student Book Pack
 • 1 Graded Reader

(B2) Intermediate Seviyesi için kullanılan kitaplar

 • Open Mind Intermediate Student Book Premium Pack with Online Workbook
 • Skillful Reading & Writing Level 2
 • Q Listening & Speaking 2 Student Book Pack
 • 1 Graded Reader
 1. Sınav ve Değerlendirme
Component %
Quiz 1 5%
Midterm Exam 30%
Portfolio 10%
Class Participation 5%
Online and Lab-work contributions 5%
Quiz 2 5%
Final Exam 40%
Total 100%

 

 1. Katılım

Öğrencilerin derslere %80 katılım oranı ve katıldıkları ders içerisinde aktif olmaları gereklidir. Ders içerisindeki aktif katılımları ödüllendirilecek ve her dönem sonunda final notlarına eklenecektir.

Kayıt Koşulları
 • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:
  • 2017 YGS- LYS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
  • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 4 adet vesikalık resim,
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

  (1997 ve öncesi doğumlular için).

  • Sabıka kaydı.
  • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi

  ( *)Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

  K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

  K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

  Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diplomasının aslı veya Çıkış Belgesinin aslı,
  • Lise Diplomasının 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesinin 6 adet fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Ödeme ile ilgili Banka dekontu