HEMŞİRELİK

Program Tanımı

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve hastalık halinde gerekli tedavi ve bakımın sağlayabilme amacına yönelik bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik başlıca sağlıklı ve hasta bireylere hemşirelik bakımı verme, eğitim, araştırma ve yönetim gibi hizmet alanlarında yer almaktadır. Hemşirelik dünyada ve Türkiye’de gereksinim duyulan meslekler arasında bulunmakta olup aynı zamanda çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir.
Hemşirelik lisans programının amacı, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve hastalık halinde ise bütüncül bakış açısıyla kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını verebilen, mesleğinde yetkin, eğitim, araştırma ve yönetim gibi hemşirelik rollerini gerçekleştirebilen, etik değerlere sahip, kanıta dayalı bilgiyi kullanabilen, birlikte çalışacağı ekibin içinde yer alan, sağlık alanlarında bilimsel araştırmalarda rol alabilen, insana ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilen mezunlar yetiştirmektir.
Hemşirelik Bölümü, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Hemşirelik lisans bölümünün eğitim süresi 8 yarıyıl olup derslere devam zorunludur.

Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Programda bulunan dersler üniversitenin akademik kadrosunda yer alan öğretim üyeleri tarafından verilmekte, klinik uygulama dersleri KKTC Sağlık Bakanlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Hemşire unvanı ile programdan mezun olmaktadır. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda “uzman hemşire” statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak isteyenler akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Hacettepe Üniversitesi’nde lisansını Hemşirelik alanında bitiren Büyükgönenç, yine aynı üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1996 yılında Doçent, 2006 yılında da Profesör unvanlarını almıştır.

Yönettiği tezlerin yanı sıra uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış olan çok sayıda makalesi, uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, alanı ile ilgili yazmış olduğu kitapları, kitap bölümleri, kitap çevirileri, yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu projeleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Büyükgönenç bugüne kadar çeşitli üniversitelerde yüksekokul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı gibi çok sayıda idari görevi yürütmüştür. 2012-2017 yılları arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Semahat Arsel Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Merkezi direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. Büyükgönenç’in yönetimde olduğu dönemde Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Fakültesi’ne dönüşmüş ve uluslararası akreditasyon sürecini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Lale Büyükgönenç halen Kıbrıs İlim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ders Programı
Kayıt Koşulları
 • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:
  • 2017 YGS- LYS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
  • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 4 adet vesikalık resim,
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

  (1997 ve öncesi doğumlular için).

  • Sabıka kaydı.
  • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi

  ( *)Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

  K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

  K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

  Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diplomasının aslı veya Çıkış Belgesinin aslı,
  • Lise Diplomasının 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesinin 6 adet fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Ödeme ile ilgili Banka dekontu