HEMŞİRELİK

Program Tanımı

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve hastalık halinde gerekli tedavi ve bakımın sağlayabilme amacına yönelik bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik başlıca sağlıklı ve hasta bireylere hemşirelik bakımı verme, eğitim, araştırma ve yönetim gibi hizmet alanlarında yer almaktadır. Hemşirelik Dünya’da ve Türkiye’de gereksinim duyulan meslekler arasında bulunmakta ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahiptir.
Hemşirelik lisans programının amacı, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve hastalık halinde ise bütüncül bakış açısıyla kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını verebilen, mesleğinde yetkin, eğitim, araştırma ve yönetim gibi hemşirelik rollerini gerçekleştirebilen, etik değerlere sahip, kanıta dayalı bilgiyi kullanabilen, birlikte çalışacağı ekibin içinde yer alan, sağlık alanlarında bilimsel araştırmalarda rol alabilen, insana ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilen mezunlar yetiştirmektir.
Hemşirelik Bölümü, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Hemşirelik lisans bölümünün eğitim süresi 8 yarıyıl olup. Derslere devam zorunlu ve eğitim dili Türkçedir. Programda bulunan dersler üniversitenin akademik kadrosunda yer alan öğretim üyeleri tarafından verilmekte, klinik uygulama dersleri KKTC Sağlık Bakanlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Hemşire unvanı ile programdan mezun olmaktadır. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda `uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak isteyenler akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Ders Programı
Kayıt Koşulları
 • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:
  • 2017 YGS- LYS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
  • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 4 adet vesikalık resim,
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

  (1997 ve öncesi doğumlular için).

  • Sabıka kaydı.
  • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi

  ( *)Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

  K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

  K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

  Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diplomasının aslı veya Çıkış Belgesinin aslı,
  • Lise Diplomasının 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesinin 6 adet fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Ödeme ile ilgili Banka dekontu