HUKUK

Program Tanımı

Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde bu yıl kurulan Hukuk Fakültesi,  2017-2018  öğretim yılı itibariyle eğitim ve öğretimine 60 öğrenciyle başlayacaktır.  Öğretim dili TÜRKÇE‘dir. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler programa başlamadan önce yazılı ve sözlü Türkçe Hazırlık sınavına girecekler; seviyelerine göre uygun hazırlık sınıfına yerleştirilecekler ve verilecek Türkçe dil eğitimi sonrası Türkçe yeterlilikleri belirlendikten sonra 1. Sınıfa alınacaklardır.

Hukuk fakültesinde T.C. ve KKTC mevcut eş değer fakülte ve bölümlerindeki ortalama standardın üzerinde bir eğitim kalitesinin yakalanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Hukuk Fakültesinde, seçmeli İngilizce dersler konarak, mezunlarımızın uluslararası hukuki ilişkilerde bir artısı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca KKTC vatandaşı ve KKTC’inde mesleğini icra edecek öğrencilerimize yönelik ek dersler konularak onların mezuniyetten sonra KKTC Hukukuna adaptasyonu kolaylaştırılmıştır. Bu dersler T.C. vatandaşı öğrenciler için ihtiyari KKTC vatandaşı öğrenciler için zorunlu kılınmıştır. Her şeyden önce yaratıcı, yenilikçi, uluslararası rekabete uygun hukukçular yetişmek temel hedefimizdir.

Diğer taraftan, günümüzün küreselleşen dünyasında tüm alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da yeni bakış açıları geliştirmenin zorunlu hale geldiğinin bilincinde olan üniversitemiz, uluslararası ilişkilerin, anlaşmaların ve anlaşmazlıkların arttığı günümüz dünyasında hukukçuların sadece iç hukuk düzenlemelerine değil, aynı zamanda uluslararası ve uluslar üstü hukuk düzenlemelerini ve uygulamalarını da bilmek durumunda olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerine yüksek nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı, amaçlamaktadır.

Öğrencilere lisans öğrenimleri sırasında teorik eğitimin  yanı sıra  uygulamaya  yönelik çalışmalar da yaptırılacaktır. Üniversitemizde mevcut “sanal mahkeme” salonunda yapılacak bu çalışmalarda yargı organlarında görev yapmış meslek duayenlerinin yer almasının sağlanması ile öğrencilerin pratik gelişimlerini daha hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede öğrendiklerini sorgulayan ve araştıran, ulusal ve uluslararası rekabete hazır ve açık, özellikle uluslararası, ticaret alanında, ülkemiz insanına bu karmaşık platformda karşılaşabileceği uyuşmazlıkların çözümlerini sunabilecek ölçekte domestik ve uluslararası hukuk bilgisiyle mücehhez, teorik, pratik anlamda tam donanımlı öğrenciler olarak yetişmek öğrencilerimizin, bu bilgilerin kullanılması suretiyle elde edilecek başarılar da bir taraftan müvekkillerin diğer taraftan da ülkemizin avantajı olacaktır.

Dersler - AKTS Kredileri
Öğretim Elemanları
Duyurular
İletişim