HUKUK

Program Tanımı

Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde bu yıl kurulan Hukuk Fakültesi,  2017-2018  öğretim yılı itibariyle eğitim ve öğretimine 60 öğrenciyle başlayacaktır.  Öğretim dili TÜRKÇE‘dir. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler programa başlamadan önce yazılı ve sözlü Türkçe Hazırlık sınavına girecekler; seviyelerine göre uygun hazırlık sınıfına yerleştirilecekler ve verilecek Türkçe dil eğitimi sonrası Türkçe yeterlilikleri belirlendikten sonra 1. Sınıfa alınacaklardır.

Hukuk fakültesinde T.C. ve KKTC mevcut eş değer fakülte ve bölümlerindeki ortalama standardın üzerinde bir eğitim kalitesinin yakalanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Hukuk Fakültesinde, seçmeli İngilizce dersler konarak, mezunlarımızın uluslararası hukuki ilişkilerde bir artısı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca KKTC vatandaşı ve KKTC’inde mesleğini icra edecek öğrencilerimize yönelik ek dersler konularak onların mezuniyetten sonra KKTC Hukukuna adaptasyonu kolaylaştırılmıştır. Bu dersler T.C. vatandaşı öğrenciler için ihtiyari KKTC vatandaşı öğrenciler için zorunlu kılınmıştır. Her şeyden önce yaratıcı, yenilikçi, uluslararası rekabete uygun hukukçular yetişmek temel hedefimizdir.

Diğer taraftan, günümüzün küreselleşen dünyasında tüm alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da yeni bakış açıları geliştirmenin zorunlu hale geldiğinin bilincinde olan üniversitemiz, uluslararası ilişkilerin, anlaşmaların ve anlaşmazlıkların arttığı günümüz dünyasında hukukçuların sadece iç hukuk düzenlemelerine değil, aynı zamanda uluslararası ve uluslar üstü hukuk düzenlemelerini ve uygulamalarını da bilmek durumunda olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerine yüksek nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı, amaçlamaktadır.

Öğrencilere lisans öğrenimleri sırasında teorik eğitimin  yanı sıra  uygulamaya  yönelik çalışmalar da yaptırılacaktır. Üniversitemizde mevcut “sanal mahkeme” salonunda yapılacak bu çalışmalarda yargı organlarında görev yapmış meslek duayenlerinin yer almasının sağlanması ile öğrencilerin pratik gelişimlerini daha hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede öğrendiklerini sorgulayan ve araştıran, ulusal ve uluslararası rekabete hazır ve açık, özellikle uluslararası, ticaret alanında, ülkemiz insanına bu karmaşık platformda karşılaşabileceği uyuşmazlıkların çözümlerini sunabilecek ölçekte domestik ve uluslararası hukuk bilgisiyle mücehhez, teorik, pratik anlamda tam donanımlı öğrenciler olarak yetişmek öğrencilerimizin, bu bilgilerin kullanılması suretiyle elde edilecek başarılar da bir taraftan müvekkillerin diğer taraftan da ülkemizin avantajı olacaktır.

Dersler - AKTS Kredileri
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
1. SINIF
  PAZARTESİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.30 -09:20            
09:30- 10:20 * Roma Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU * Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I  Yrd. Doç. Dr.Aslı ARAS                     Yrd. Doç. Dr. Sevinç A. HIZAL                                 Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Ekonomi I   İngilizce I  
10:30- 11:20 * Roma Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU * Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I  Yrd. Doç. Dr.Aslı ARAS                     Yrd. Doç. Dr. Sevinç A. HIZAL                                 Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Ekonomi I Medeni Hukuk I                    Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN İngilizce I Anayasa Hukuku Genel Hükümler                                     Yrd. Doç. Dr. Canadar ARSLAN
11:30- 12:20 * Roma Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU * Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I  Yrd. Doç. Dr.Aslı ARAS                     Yrd. Doç. Dr. Sevinç A. HIZAL                                 Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Ekonomi I Medeni Hukuk I                    Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN İngilizce I Anayasa Hukuku Genel Hükümler                                     Yrd. Doç. Dr. Canadar ARSLAN
12:30 -13:20   * Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I  Yrd. Doç. Dr.Aslı ARAS                     Yrd. Doç. Dr. Sevinç A. HIZAL                                 Doç. Dr. Serkan ÇINARLI        
13:30- 14:20 * Roma Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU   Türk Dili I Medeni Hukuk I                    Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Anayasa Hukuku Genel Hükümler                                     Yrd. Doç. Dr. Canadar ARSLAN
14:30- 15:20 * Roma Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU * Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I  Yrd. Doç. Dr.Aslı ARAS                     Yrd. Doç. Dr. Sevinç A. HIZAL                                 Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Türk Dili I Medeni Hukuk I                    Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Anayasa Hukuku Genel Hükümler                                     Yrd. Doç. Dr. Canadar ARSLAN
15:30- 16:20 * Roma Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU * Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I  Yrd. Doç. Dr.Aslı ARAS                     Yrd. Doç. Dr. Sevinç A. HIZAL                                 Doç. Dr. Serkan ÇINARLI        
16:30 -17:20            
17:30 – 18:20            
2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: VİZE: 13-25 KASIM 2017, MAZERET: 30 KASIM-1 ARALIK  2017, FİNAL: 10-20 OCAK 2018, BÜTÜNLEME: 29-31 OCAK 2018
             
* Roma Hukuku Genel Hükümler dersi 15 günde bir (2 haftada bir) yapılacaktır.
* Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I   dersi 15 günde bir (2 haftada bir) yapılacaktır.      
             
* Roma Hukuku Genel Hükümler : 2 Ekim, 16 Ekim, 30 Ekim, 26 Kasım, 10 Aralık, 24 Aralık
*Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I : 9 Ekim, 23 Ekim, 6 Kasım, 4 Aralık, 18 Aralık, 8 Ocak
Öğretim Elemanları
  Öğretim Üyesi Unvanı Ders Adı Sınıf Kadro durumu  
1 Aydın ZEVKLİLER Prof. Dr. Borçlar Hukuku 2. ve 3. sınıf    Tam Zamanlı  
2 Halide Gökçe TÜRKOĞLU Prof. Dr. Roma Hukuku 1. sınıf Görevlendirme  CV İNCELE
3 Agah ADAK Doç. Dr. Özel Hukuk 2. ve 3. sınıf    Tam Zamanlı  
4 Serkan ÇINARLI Doç. Dr. Hukuka Giriş I-II           İdare Hukuku I-II 1. ve 2. sınıf Görevlendirme  CV İNCELE
5 Ahmet TÜRKMEN Yrd. Doç. Dr. Medeni Hukuk I-II 1. sınıf    Tam Zamanlı  CV İNCELE
6 Canadar ASLAN Yrd. Doç. Dr. Anayasa Hukuku 1. sınıf    Tam Zamanlı  CV İNCELE
7 Aslı ARAS Yrd. Doç. Dr. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları I-II     Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Hukuku I-II                                                1. sınıf    Tam Zamanlı  CV İNCELE
8 Sevinç Arslan HIZAL Yrd. Doç. Dr. Hukuka Giriş I-II         Ceza Genel-Özel Hukuku I-II 1., 2. ve 3. sınıf    Tam Zamanlı  CV İNCELE
9 Anıl ÇAMYAMAÇ Yrd. Doç. Dr. Milletlerarası Hukuk I-II 1. sınıf   Tam Zamanlı  CV İNCELE
10 Meltem ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. İş Hukuku I-II                 Sigorta Hukuku 4. sınıf    Tam Zamanlı CV İNCELE 
11 Hüsnü TURANLI Yrd. Doç. Dr. Ticaret Hukuku I-II     Deniz Ticareti Hukuku 4. sınıf    Tam Zamanlı  CV İNCELE
12 Erol TARHAN Yrd. Doç. Dr. Uluslararası Ticaret Hukuku 4. sınıf    Tam Zamanlı  
11 M. Merdan HEKİMOĞLU Prof. Dr. Anayasa Hukuku-İnsan Hakları Hukuku 1 sınıf TAM ZAMANLI  CV İNCELE
11 Zehra ODYAKMAZ Prof. Dr. İdare Hukuku 2. sınıf Tam Zamanlı  CV İNCELE
11 Tuba Kutoğlu Yrd. Doç. Dr. Tam Zamanlı  CV İNCELE
Kayıt Koşulları

T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:

  1. Lise diplomasının aslı
  2. 12 adet vesikalık fotoğraf
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Ikametgâh belgesi
  5. LYS belgesi ( internet çıktısı)
  6. Sağlık raporu (Hiv testi, Akçiğer skopisi, Kan testleri) devlet hastahanelerinden alınacak.

K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  1. Kimlik Kartı Fotokopisi
  2. Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
  3. 12 adet vesikalık fotoğraf