İlk ve Acil Yardım

Program Tanımı

İlk ve Acil Yardım Programı Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olup ilk öğrencilerini 2017-2018 eğitim öğretim yılında alacaktır. Programın yıllık kontenjanı 60 öğrencidir. Programın öğretim dili Türkçe’dir. Anadili Türkçe olamayan öğrenciler programa başlamadan önce yazılı ve sözlü Türkçe hazırlık sınavına girecekler; seviyelerine göre uygun hazırlık sınavına yerleştirileceklerdir. Programa KKTC ve Türkiye’den öğrenci alınacaktır. Öğrenciler KKTC’de üniversite giriş sınavı ile Türkiye’de ÖSYM tarafından hazırlanan giriş sınavı ile alınacaktır.

İlk ve acil yardım programının amacı hastane öncesi verilen sağlık hizmetlerinde, hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini veren, profesyonel olarak temel ve ileri yaşam desteği uygulayan, hasta  ya da yaralıda meydana gelen travmaları saptayıp uygun acil girişimleri yapan,  hastanın ya da yaralının ambulansla hastaneye güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan, soğukkanlı, dikkatli, güncel uygulamaları takip eden, etik kodlara duyarlı, kişiler arası ilişkileri kuvvetli, yenilikçi, ekiple içinde yer alan, sorumluluk duygusu güçlü, iletişim gücü yüksek, kendisine ve çevresine saygılı, takip edebilen İlk ve Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir.

Programın öğrenim süresi dört yarı yıldır. Her bir akademik dönem Avrupa Birliği Bologna Süresi çerçevesinde 30 AKTS/ECTS olup, toplam 120   AKTS/ECTS’dir, Her bir dönem vize ve final sınavları hariç toplam 14 haftadan oluşmaktadır. İki akademik yılın sonunda yaz stajı uygulaması yapılacaktır. Programı başarı ile bitirenlere İlk ve Acil Yardım Teknikeri ünvanı verilmektedir. İlk ve acil yardım programı dersleri temel tıp bilimleri derslerinin yanı sıra teorik dersler ve laboratuvar uygulamalarından oluşmaktadır. Dersler üniversitenin akademik kadrosunda bulunan öğretim elemanları tarafından yürütülecektir.

İlk ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde de çalışabilirler.

Dersler - AKTS Kredileri
Öğretim Elemanları
Duyurular
İletişim