İŞLETME

Program Tanımı

İşletme programının temel amaç ve hedefi etik değerler çerçevesinde değişen ülkesel ve küresel iş ortamlarına ayak uydurabilen iş insanları ve bilim insanları yetiştirmek ve bilime dayalı bilgi ve uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Bu bölümden mezun olacak öğrenci adaylarımızın gerek özel gerekse kamu alanında çalıştıkları kurumlarda verimliliği artırmaları, iyi iletişim ve ilişki kurma becerileri ile sorunları çözebilme yetisine sahip, yenilikler getiren girişimci bireyler olmaları, ‘ sürekli gelişen ve değişen koşullara uyum sağlamaları, kendilerini geliştirebilme ve rekabet edebilirlik konularında donanımlı, toplumsal değerlere saygılı ve öz güvenli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

İşletme Bölümü; teorik bilgiler ışığında yönetici ve girişimci ihtiyaçlarını planlayabilen, organize edebilen, sorunlara karşı araştırma ve uygulama tabanlı projeler geliştirebilen, alanındaki temel kavram ve uygulamalara hakim olan, ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim ve organizasyon konularında karşılaştırmalar yapabilen, alanındaki teknoloji ve programlara hakim olan, araştırma sonuçlarını ır etkin bir şekilde değerlendirip, yorumla ‘ ‘ve çözüm önerileri geliştirebilen, etik değerlere bağlı, objektif bir anlayış ile yönetim uygulamaları üzerine bilgi sahibi, sosyal ve duygusal zekasını kullanarak farklı yönetsel sorunlara etkili çözümler geliştiren, yönetsel karar verme aşamalarını kullanabilen, etkin yönetim anlayışı için eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinden faydalanan, sadece sözel değil sayısal karşılaştırma ve analiz becerilerini kullanabilen, yönetim alanında yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, toplumsal değerlere ve uluslararası kural ve standartlara uygun hareket edebilen mezunlar vermek üzere tasarladığı programını etkinlikle uygulamaktadır.
Mezunlar, hem ulusal hem uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşlarında, küçük, orta veya büyük ölçekli işletmelerde, kar amacı güden veya gütmeyen kurumlarda üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, satış, finans ve muhasebe alanlarında pozisyonlarında istihdam edile bileceklerdir.

Ders Programı
Kayıt Koşulları
 • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:
  • 2017 YGS- LYS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
  • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 4 adet vesikalık resim,
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

  (1997 ve öncesi doğumlular için).

  • Sabıka kaydı.
  • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi

  ( *)Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

  K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

  K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

  Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diplomasının aslı veya Çıkış Belgesinin aslı,
  • Lise Diplomasının 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesinin 6 adet fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Ödeme ile ilgili Banka dekontu