LOJİSTİK

Program Tanımı

Teknolojik, ekonomi ve sosyal gelişmeler lojistik sektörünü hızla geliştirmekte ve profesyonel lojistik insan gücü ihtiyacını artırmaktadır. Lojistik ön lisans programı; küreselleşen dünyanın hızla değişen ihtiyaçlarına etkin çözümler üretebilecek ara elemanlar ile alt ve orta kademe yöneticiler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ders programı lojistik alanına özgü mesleki derslerin yanında genel anlamda işletme, pazarlama, hukuk, yönetim ve sosyoloji dersleri ile desteklenmiştir. Lojistik bölümü öğrencileri ürün ve hizmet hareketlerinin günlük planlanmasından tedarik, satın alma, stok yönetimine, ulaştırma ve depolanmasından müşteri ilişkileri ve gümrük işlemlerine birçok lojistik faaliyetin en etkin ve verimli şekilde tamamlanabilmesini sağlayabilecek potansiyelde yetişirler. Lojistik ön lisans programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarının ve özel firmaların lojistik, havacılık, turizm, eğitim, denizcilik ve taşımacılık ile ilgili alanlarında istihdam edile bileceklerdir. Lojistik ön lisans programı Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Planlama, Değerlendirme, Kredilendirme ve koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanmıştır.

Ders Programı
Kayıt Koşulları
 • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:
  • 2017 YGS- LYS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
  • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 4 adet vesikalık resim,
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

  (1997 ve öncesi doğumlular için).

  • Sabıka kaydı.
  • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi

  ( *)Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

  K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

  K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

  Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diplomasının aslı veya Çıkış Belgesinin aslı,
  • Lise Diplomasının 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesinin 6 adet fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Ödeme ile ilgili Banka dekontu