Misyon ve Vizyon

Misyon

Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik edebilen, ürettiklerini insanlığın yararına sunabilen,etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir dünya üniversitesi olmaktır.

Vizyon

Nitelikli bir eğitim ile bilgi toplumu olma yolunda bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan, kullanan, yöneten ve değerlendiren bireyler yetiştire bilmeye yönelik çevre, ülke ve dünya insanının yaşam refahını yükseltebilen bir üniversite olmaktır.