Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Program Tanımı

Genel Tanım:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisan programı TM-3 puan türü ile öğrenci alan, 4 yıllık kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, %70 devam zorunluluğu bulunan ve dili Türkçe olan bir programdır. Programda öğrenci odaklı bir öğretim hedeflenmiştir. Öğrenciler alanda yoğun bir uygulama programından da geçmektedirler. Öğrencilerin değerlendirmeleri yazılı sınavlar, sunumlar, ödevler, dönem projeleri, rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir.

Program; hem Kuzey Kıbrıs Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından akreditedir, hem de Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylıdır.

Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler mezun olduktan sonra aşağıdaki yeterliliklere sahip olurlar:

 1. Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 2. Oryantasyon programı oluşturma ve uygulama
 3. Meslek seçme ile ilgili testleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 4. Eğitsel ve kişisel rehberlik uygulamaları yapmak
 5. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında ihtiyaç duyulan ölçme araçlarını geliştirme
 6. Davranış bozuklukları tanı kriterleri konusunda bilgi sahibi olma ve psikolojik olarak sağlıklı ve sağlıksızı ayırabilme
 7. Bireysel psikolojik danışma oturumları planlama ve uygulama
 8. Grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve uygulama
 9. Kariyer danışmanlığı yapma

Kariyer Olanakları:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programından mezun olanlar; devlet ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehber öğretmen (psikolojik danışman) olarak, üniversitelerin psikolojik danışma merkelerinde psikolojik danışman olarak, özel psikolojik danışma merkezlerinde psikolojik danışman olarak, Türk Silahları Kuvvetlerinde, polis teşkilatında, adliye teşkilatında ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, sanayide psikolojik danışman olarak çalışabilmekte ya da kendi psikolojik danışma merkezini açabilmektedir. Bunun yanında akademik yaşamı tercih edebilmekte, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.

Ders Programı
Kayıt Koşulları
 • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları Kayıt sırasında gerekli belgeler:
  • 2017 YGS- LYS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
  • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 4 adet vesikalık resim,
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)

  (1997 ve öncesi doğumlular için).

  • Sabıka kaydı.
  • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi

  ( *)Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

  K.K.T.C. Uyruklu Öğrenciler

  K.K.T.C. vatandaşı öğrenciler, üniversitemiz programlarının tamamına – önlisans ve lisans- kayıt yapabilmektedirler.

  Kayıt İçin Gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diplomasının aslı veya Çıkış Belgesinin aslı,
  • Lise Diplomasının 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesinin 6 adet fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Ödeme ile ilgili Banka dekontu