Rektör

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL

Değerli Mesai  Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz;

Üniversiteler öğrencilerin  birer meslek edinme, mesleğe yönelik teorik ve pratik bilgileri edinme, bağımsız düşünebilme, yaşadıkları hayatı sorgulama ve eleştirme, sosyal bir çevre kurarak bunu yaşamlarının diğer dönemlerinde kullanma gibi yetileri elde ettikleri ve geliştirdikleri bilim yuvalarıdır.

Bu çerçevede Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak, bilimsel ve bilişsel düşünce üzerine inşa etmiş olduğumuz eğitim anlayışımız ile çağımızın gereksinim duyduğu  alanlarda, yüksek kapasite ve kalitede öğrenci yetiştirerek, bu öğrencilerimizin  gelmiş oldukları ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunacak birer birey olmalarını hedeflemekteyiz.

Her şeyin hızla değiştiği bir çağda böylesi yüksek hedeflere ulaşmanın kolay olmadığının ve eğitimin geleneksel çerçevelere sığdırılamayacağının farkındayız.

Öğrenci odaklı anlayışımızla güçlendirdiğimiz bu farkındalık  neticesinde,  nitelikli öğrenci yetiştirmenin, sadece teorik çalışmalarla gerçekleştirilemeyeceğinin bilincinde olan yönetimimiz, eğitim verdiğimiz her alanda,  o eğitimin gereksinim duyduğu uygulama olanaklarını öğrencilerimizin faydasına sunmayı prensip  kabul ederek, gerekli yatırımları yapmıştır.

Bu cümleden olarak, Üniversitemize kazandırdığımız Elektrik Elektronik, Mekatronik, Kimya Laboratuvarları ile sağlık bilimleri eğitiminin gereksinimi olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  ve Hemşirelik Laboratuvarları, ülke standartlarının üzerinde  teçhizat ve donanıma sahiptir.

Böylesi  teçhizat ve donanımı tam kapasite ile çalıştırarak öğrencilere fayda sağlamak tabii ki yüksek nitelikli akademisyen ve uzmanların varlığı ile mümkündür.

Bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim alanında faaliyet sürdüren kuruluşların başarıya taşınmasında en önemli faktör, kadrosundaki çalışanların kalitesidir.

Eğitim verdiği programlarda nitelikli bir akademik kadro çizgisini yakalamış olan Kıbrıs İlim Üniversitesi, yapmakta olduğu atılımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hatırı sayılır üniversiteleri arasına girmiştir.

Ancak sadece  kaliteli  insan kaynağına sahip olmanın başarıya giden yol için yeterli olmadığı, bu kaynağın bir ekip ruhu içinde tek bir hedefe odaklanmadıkça   başarılı sonuçlara ulaşılamayacağı  birçok yönetim bilimcileri tarafından   ısrarla belirtilmektedir.

Kıbrıs  İlim Üniversitesinin   son  derece yüksek  kaliteye sahip  kadrosunun  tam bir ekip ruhu içinde çalışmasının öğrencilere  başarı ve iyi eğitim  olarak yansıyan en önemli çıktılardan birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Üniversite  eğitiminin  sadece  ders ve  okuldan  ibaret  bir  süreç  olmadığı da bilinen bir gerçektir. Öğrenciler  eğitim  süreleri  içinde birçok  sosyal, kültürel ve  sportif  faaliyetlere katılmak  suretiyle  dersten  artakalan  zamanlarını  değerlendirmek,  yaşlarının  gereği  olan  aktiviteler  içinde  olmak  zorundadırlar.

Üniversitemiz  yönetimi  öğrencilerimizin  bu  gereksinimlerinin  karşılanmasını kendisine  görev  addetmektedir.

Sonuç olarak gerek akademik gerek sosyal ve gerekse kültürel  alanda öğrenci odaklı  bir yönetim modeli altında çalıştığımızı gururla ifade etmekteyiz. Öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve tüm paydaşlarımıza Girne, Bellabais’de,  yaşayan, sağlıklı, engelsiz, güvenli ve doğayla iç içe bir kampüs  ve hareketli bir şehir içi ortamı sunuyor, onları çeşitli burs olanaklarıyla destekliyoruz.

Bu çerçevede, Kıbrıs İlim Üniversiteli olmanın sevincini sizlerle paylaşıyor, gerek öğrencilerimize ve gerekse  üniversitemiz kadrosunda yer alan akademik, idari ve hizmetli personelimize iyi bir dönem geçirmesini diliyorum.