Sıkca Sorulan Sorular

Tercihte bulunabilmem için gerekli olan baraj puanı kaçtır?

2 yıllık bölümler için YGS baraj puanı 150,

4 yıllık bölümler için ise baraj puanı 180’dir.

Minimum yerleştirme puanı hakkında bilgi verebilir misiniz?

LYS’den 180 baraj puanını geçmeniz halinde ÖSYM tarafından tercih kullanma hakkına sahip olabilirsiniz ve bu şekilde ilgili bölüme yerleşme presedürü izleyebilirsiniz.

Türkiye’de denkliğiniz var mı?

Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak YÖK denkliğimiz bulunmaktadır.Denkliği olan bölümler ve detaylar için TIKLAYINIZ.

Kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli olan belgeler nelerdir? (TC Uyruklu öğrencilerden istenen belgeler )

1. İçinde bulunduğu akademik yıla ait ÖSYM sonuç belgesi ve beş adet kopyası.
2. Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve beş adet kopyası.
3. Nüfus cüzdanının 2 adet örneği.
4. 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
5. 1997 doğumlu ya da daha büyük yaştaki erkek adayların ilgili askerlik şubesinden alacakları “bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına” dair belge.
6. İçinde bulunulan akademik yıl için gerekli eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
7. TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer endoskopisi veya akciğer grafiği ile HIV tetkiklerini içeren sağlık raporu.

KKTC’ye geldiğim zaman üniversiteye nasıl ulaşabilirim?

Kayıt haftasını takiben oryantasyon ve hoş geldin ekibimiz sizi Ercan havaalanı ve Girne limanından özel servislerimiz ile karşılar.

Devam zorunluluğu var mı?

YÖK kuralları gereği  tüm bölümlerimizde %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenci odaklı eğitimimiz ile derslere devam akademik başarıyı ayrıca arttırmaktadır.

Kayıt yaptırmamız halinde Türkiye’ye yatay geçiş yapabilir miyiz?

Kabul koşulları yerine getirildiği takdirde ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversitelere yatay geçiş yapma hakkınız mevcuttur. Eğitim bursu olan öğrenciler yatay geçiş yapmaları halinde eğitim aldıkları geçmiş döneme ait ücretleri burssuz olarak geri ödemezler.

KKTC’de sağlık ile ilgili bir ihtiyacımız olur ise, sağlık sigortası var mı?

Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kayıtlı olan her öğrenciye, kayıt işlemleri ile birlikte sağlık sigortası yapılmaktadır. KKTC Devlet hastanelerinde ayakta ve yatılı ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Üniversitemizde özel olarak görevlendirilmiş doktor ve hemşire ile öğrencilere her türlü sağlık ve ilk yardım müdahaleleri yapılmakta ve gerekli teşhislerin belirlenmesinde yardımcı olunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan ambulans hizmeti ile öğrenciler hastaneye sevk edilmektedir.

Askerlik işlemleri üniversite tarafından yapılıyor mu?

1997 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi kayıt belgeleri ile birlikte üniversiteye teslim edilir.

Kayıt esnasında öğrencinin askerlikle bir ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir.

Kayıt tarihinden sonra sona erecek tecil işlemleri ile Kayıt Kabul Müdürlüğü ilgilenir ve gerekli işlemler sağlanır.

Kayıt dondurma işlemi yapabilir miyiz, gerekli işlemler nelerdir?

Bulunmuş olduğunuz temsilciliklerimizden üniversitenin öğrenci işlerine kayıt dondurma ile ilgili  dilekçe gönderip ve kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. İlk dönem için 250 €, ikinci dönem için 750€ ödemeniz gerekmektedir.

İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu mu?

Eğitim dili ingilizce olan bölümlerimiz için ingilizce yeterlilik şartı aranmaktadır.

KİÜ Yeterlilik sınavından geçer not alamayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan “İngilizce Seviye Tespit” sınav sonuçlarına göre öğrencinin İngilizce dil bilgisi düzeyi tespit edilir ve Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki bu düzeye uygun dil öğrenim programına başlar. Öğrenim süresi, öğrencinin başarısına bağlı olarak en az bir dönem, en çok iki yıldır (dört dönem).
Kayıt yaptıran ve aşağıdaki niteliklere sahip olmayan her öğrenci, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek zorundadır.
TOEFL’dan en az 500 puan (yeni sisteme gore 173 CBT, 61 BT), IELTS sınavından 6.0 veya üzeri puan alan, uluslararası alanda tanınan herhangi bir İngilizce Yeterlik Sertifikası’na sahip olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun değerlendirmesi sonucunda birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler.

Yaz Okulu Ücretleri

Yaz okulunda en fazla 10 kredilik ders alınabilir. Ders ücreti 350€’dur. Kredi başına 130 €

Ek ders ücreti

Öğrenciler bir akademik yılı bitirdikten sonra genel not ortalamaları

– 1.80 ve üzeri olması halinde ek 1 ders,

– 2.00 ve üzeri olması halinde ise 2 ders alabilmektedir.

Üniversitenizde bursların devam koşulu nedir?

Eğer 4 yıllık bir fakülteye yerleştiyseniz,  4 yıl boyunca kazandığınız burs kesintisiz olarak devam edecektir.

2 yıllık programlara yerleşmeniz durumunda,  kazandığınız burs 2 yıl boyunca geçerli olacaktır.

Üniversitenizde farklı kaç burstan yararlanabiliriz?

ÖSYM kılavuzunda yer alan %50, % 75 ve % 100 burslar haricinde üniversitenin sağlamış olduğu burs toplamı  % 50’yi geçemez.

Ancak öğrenime başladıktan sonra akademik olarak başarı sağlamanız takdirinde bursunuzu %75’e kadar arttırabilirsiniz.

Özel Öğrenci

Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyen veya baraj puanı geçemeyen aday öğrencilerimiz “Özel Öğrenci” statüsünde Hazırlık Okulumuza kayıt yapabilmektedirler. Bir yılın sonunda ÖSYM tarafından üniversitemize yerleşmeniz durumunda fakülte eğitiminize devam edebilirsiniz.

Özel Öğrenci askerlik muafiyetinden yararlanamaz.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşam koşulları ve hayat pahalılığı yüksek diyorlar, doğru mu?

Kuzey Kıbrıs bilinenin aksine bir çok konuda Türkiye fiyatları ile karşılaştırıldığında hayat pahalılığının yüksek olmadığını görebiliriz. Örneğin; kıyma (kg) tüp, şeker, patates, muz, portakal, limon, deterjan, kişisel bakım ürünleri gibi bir çok üründe uygun fiyatlar ile satılmaktadır. İçme suyunun ise çok yüksek ücretlerde satıldığı yanlış bir bilgidir. Türkiye’de olan su firmalarının ücretleri arasında fiyat farkı çok azdır. Yerli satışı yapılan firmaların su ücretleri Türkiye’de ki bir çok ilden daha uygundur. Örneğin; 19LT damacana su 5TL ile 6 TL arasındadır. İstanbul, Adana vb büyük illerde su damacana satış fiyatı 8TL ile 9 TL arasındadır.

Üniversitenizde okuyan öğrencilerin için iş olanakları var mı?

Öğrenciler, üniversitemiz bünyesindeki birimlerde ihtiyaç duyulduğu durumlarda yarı zamanlı olarak görev alabilirler.

Öğrencilerin, KKTC yasalarına göre haftada 20 saat, yarı zamanlı olarak üniversite dışında çalışmaları mümkündür.

Pasaport ihtiyacı

KKTC’ye giriş ve çıkışlarda öğrenci belgesi yanlarında olmak koşulu ile nüfüs cüzdanı ile işlem yapabilirler.