Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türkçe Öğretmenliği

Program Tanımı

Bölümümüz 2017 yılı Mayıs ayında YÖK’ten onay alarak kurulmuştur. Program 2017 Eylül ayı itibariyle  eğitim ve öğretimine 40 öğrenciyle başlayacaktır. Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı, zengin kadrosuyla, her türlü hazırlık aşamasını tamamlamıştır. Eğitim ve öğretimine Girne’nin en güzel yerlerinden biri olan Belapais yolu üzerindeki yerleşkesi içerisinde başlayacak olan bölümümüz,  kısa süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en güzide bölümleri arasında olmayı hedeflemektedir.

Türkçe Öğretmenliği Programın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemlerinde ihtiyaç duyulan Türkçe Öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda başlıca vizyonumuz; öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılâplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlayan bir fakülte olmaktır.

Bölümümüz, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda misyonumuz; bir yanıyla ana dili Türkçe, diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere Türkçe Öğretmenliği, Milli Eğitime bağlı ilköğretim okullarının en fazla ihtiyaç duyduğu branşlardandır.  Ayrıca son zamanlarda yabancıların Türkçe öğrenmeye olan talepleri artmıştır. Bu artış, Türkçe Öğretmenliğini daha da avantajlı hale getirmiştir. Bu avantaj üniversitemiz açısından değerlendirildiğinde daha da bir anlam kazanmakatdır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan yabancı öğrenciler vasıtasıyla bu alana yönelik tecrübe birikimi de doğal olarak kendiliğinden gelişmektedir. Türkiye’den gelecek olan öğrencilerimiz bir yandan kendi yabancı dillerini geliştirme imkanı bulurken diğer yandan farklı kültürlerden gelen öğrencilerle tanışma ve konuşma imkanı bulabilmektedirler. Bu doğal ortam sayesinde Bölümümüz öğrencilerinin Yabancılara Türkçe Öğremi açısından bir deneyim kazanacakları muhakkaktır.

Bilindiği üzere ana dili her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin, saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek durumundadır. Bu anlamda ilköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dil bilincini ve sevgisini aşılayacak olan bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Bölümümüzün en büyük amacı; ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek; Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek; ilköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölüm olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır.

Misyon 

Anabilim Dalımız, İlköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda, misyonumuz bir yanıyla ana dili Türkçe diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin, saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek durumundadır. Bu anlamda İlköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dili bilincini ve sevgisini aşılayacak olan Bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk Bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Bölümümüzün ilk ve en büyük amacı; ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, İlköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölüm olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır.

Vizyon 
Birimimiz, misyonu doğrultusunda, sorumluluğu ve doğası gereği yaşamsal ve bilimsel önemi yüksek bir Anabilim Dalıdır. Çünkü gündelik yaşamın her alanına yayılan bir amaç ve gösterimin sahibidir.

Dersler - AKTS Kredileri

I.Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ 1 2 2
TUR 103 TÜRK DİL BİLGİSİ I  : SES BİLGİSİ 2 0 2
TUR 105 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I 2 0 2
TUR 107 YAZILI ANLATIM I 2 0 2
TUR 109 SÖZLÜ ANLATIM I 2 0 2
TUR 111 OSMANLI TÜRKÇESİ I 2 0 2
EGT 101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3
ATA 101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I 2 0 2
YDL 101 YABANCI DİL I 3 0 3
  19 2 20

 II.Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 102 TÜRK DİL BİLGİSİ 2: ŞEKİL BİLGİSİ 2 0 2
TUR 104 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II 2 0 2
TUR 106 YAZILI ANLATIM II 2 0 2
TUR 108 SÖZLÜ ANLATIM II 2 0 2
TUR 110 OSMANLI TÜRKÇESİ II 2 0 2
EGT 102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3
ATA 102 ATATÜRK İLKM. VE İNK. TAR. II 2 0 2
YDL 102 YABANCI DİL II 3 0 3
  18 0 18

 

III. Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 201 TÜRK DİL BİLGİSİ III: SÖZCÜK BİLGİSİ 2 0 2
TUR 203 TÜRK HALK EDEBİYATI I 2 0 2
TUR 205 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I 2 0 2
TUR 207 YENİ TÜRK EDEBİYATI I 2 0 2
TUR 209 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 3
TUR 211 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2
BİL 201 BİLGİSAYAR I 2 2 3
TUR 213 METİN İNCELEME I: HİKAYE VE ROMAN 3 0 3
  18 2 19

 

SEÇMELİ ALAN DERSİ : TUR 213 METİN İNCELEME I: HİKAYE VE ROMAN

 

 

 IV. Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 202 TÜRK DİLBİLGİSİ IV : CÜMLE BİLGİSİ 3 0 3
TUR 204 TÜRK HALK EDEBİYATI II 2 0 2
TUR 206 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II 2 0 2
TUR 208 YENİ TÜRK EDEBİYATI II 2 0 2
TUR 210 GENEL DİL BİLİMİ 3 0 3
BİL 204 BİLGİSAYAR II 2 2 3
TUR 212 ETKİLİ İLETİŞİM 3 0 3
EGT 202 ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GEL. 2 2 3
  19 4 21

 V. Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama  Saat/Hafta Kredi
TUR 301 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ 2 2 3
TUR 303 ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ 2 2 3
TUR 305 ÇOCUK EDEBİYATI 2 0 2
TUR 307 DÜNYA EDEBİYATI 3 0 3
TUR 309 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 2
EGT 301 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 3
EGT 303 SINIF YÖNETİMİ 2 0 2
    14 8 20

 VI. Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 302 ANLAMA TEKNİKLERİ I: KONUŞMA EĞİTİMİ 2 2 3
TUR 304 ANLAMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ 2 2 3
TUR 306 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 2 0 2
EGT 302 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 3
EGT 304 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 2
TUR 308 EDEBİ TÜRLER 2 0 2
EGT 306 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 3
  15 6 18

 

VII. Yarıyıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 401 TİYATRO VE DRAMA UYG. 2 2 3
TUR 403 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ 2 0 2
EGT 401 OKUL DENEYİMİ 1 4 3
EGT 403 REHBERLİK 3 0 3
EGT 405 ÖZEL EĞİTİM 2 0 2
TUR 405 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2 0 2
  12 6 15

 

SEÇMELİ GENEL KÜLTÜR: TUR 405 MEDYA OKUR YAZARLIĞI

           

VIII. Yarı yıl

Ders kodu Ders Adı Ders saati/ Hafta Uygulama Saat/Hafta Kredi
TUR 402 DİL VE KÜLTÜR 2 0 2
EGT 402 TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNT. 2 0 2
EGT 404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 5
TUR 404 DİKSİYON 2 0 2
TUR 406 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ 2 0 2
TUR 408 METİN İNCELEME II: ŞİİR 3 0 3
  13 6 16

SEÇMELİ GENEL KÜLTÜR: TUR 404 DİKSİYON

SEÇMELİ ALAN I : TUR 406 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

SEÇMELİ ALAN II: TUR 408 METİN İNCELEME II: ŞİİR

                                                                                        GENEL TOPLAM 130 34 145
Yeterlilikler

Güçlü Yanları

 1. Öğretim elemanlarının deneyimli olması
 2. Mezunlarının rahatlıkla iş bulması
 3. Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 4. Yaşam boyu eğitim yoluyla kamu ve özel sektöre verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 5. Avrupa Birliği öğrenci değişim programları çerçevesinde yabancılara Türkçe öğretiminin merkezi olması
 6. Uygulama derslerinin işlenişini kolaylaştıran teknoloji sınıflarının olması
 7. Alanında uzman öğretim elemanlarının olması
 8. Programın sonunda Yüksek Lisans ve Doktora yapabilmesi
 9. Basın yayın, görsel medyada aranılan özellikleri taşıması nedeniyle bu alanlarda çalışma imkanı bulması

Fırsatlar

 1. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve tüm dünyada Türkçenin öğrenilmesine duyulan ihtiyacın giderek artması
 2. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık olması
 3. Kültürel bir varlık olarak dile duyulan saygının farkına varılması
 4. Yabancı Dil öğreniminde ana dili bilgisinin yeterlilik farkındalığının oluşması
 5. Türkçe Öğretim Programının (6-8. Sınıflar) yenilenmesi dolayısıyla MEB hizmet içi eğitiminde bölümün etkin rol alması
 6. Avrupa Birliği projelerinde diğer eğitim paydaşlarıyla ortak çalışma olanaklarının olması

PROGRAM ÇIKTILARI

BİLGİ

 

 1. Kuramsal, Olgusal

PÇ1. Dil bilincine sahip olur.

PÇ2. Metin türü farkındalığını edinir.

PÇ3. Türk dilinin kurallarını ve geçirdiği evreleri tanıyarak Türkçenin güncel sorunlarının ayrımına varır.

BECERİLER

 

 1. Bilişsel, Uygulamalı

PÇ4. Anlama tekniklerini (okuma, dinleme) bilme ve öğretebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

PÇ5. Anlatma tekniklerini (konuşma, yazma) bilme ve öğretebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

PÇ6. Türk dilini çağdaş dil bilim kuramları çerçevesinde açıklar.

PÇ7. Her iletişim bağlamına uygun dil yapılarını tanır.

PÇ8. Türkçenin ses/şekil özelliklerini öğrenir.

PÇ9. Türkçedeki sözcük gruplarını ve cümle türlerini tanır.

PÇ10. Edebiyat biliminin gerektirdiği temel kuramlara ve bilgilere sahip olur.

PÇ11. Edebiyat metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

PÇ12. Türk edebiyatının geçirdiği evreleri tarihsel bir bakış açısıyla öğrenir.

PÇ13. Çocuklar için üretilmiş edebiyat metinleri arasında nitelik ayrımı yapar.

YETKİNLİKLER

 

 1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PÇ14. Türkçe ve Türkçe öğretimi ile ilgili bilimsel, kuramsal ve uygulama çalışmalarını takip eder.

PÇ15. Türkçe ve Türkçe öğretimi ile ilgili araştırma yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.

PÇ16. Duygu ve düşüncelerini Türkçenin kurallarına uygun olarak doğru ve etkili biçimde sözlü ve yazılı olarak aktarır.

 1. Öğrenme Yetkinliği

PÇ17. Dinleme becerisine sahip olur.

PÇ18. Konuşma becerisine sahip olur.

PÇ19. Okuma becerisine sahip olur.

PÇ20. Yazma becerisine sahip olur.

 1. İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PÇ21. Dil becerilerini geliştirirken dil bilgisi kurallarını uygular.

PÇ22. Alanla ilgili araştırma yapar.

 1. Alana Özgü Yetkinlik

 

PÇ23. Kendi gereksinimlerini belirler ve öğrenme stratejileri geliştirir.

PÇ24. Türkçe öğretiminin kuramsal ve uygulamasına ilişkin yöntem ve teknikleri uygular.

PÇ25. Dünya edebiyatında öne çıkmış seçkin yapıtları çağdaş bir anlayışla çözümler.

PÇ26. Türkçe öğretimini öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, yöntem ve teknikler çerçevesinde gerçekleştirir.

PÇ27. Toplumun güncel sorunlarını belirler.

PÇ28. Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretici özellikler kazanır.

PÇ29. Güzel yazı yazabilme yöntem ve tekniklerini öğrenerek uygular.

PÇ30. Türkçe ders kitaplarını çok açılı ve eleştirel bir anlayışla irdeler.

 

BECERİ VE YETKİNLİKLER
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler 

 1. Duygu, düşünce ve hayalleri Türkçenin kurallarına uygun olarak yazılı ve sözlü ifade etmek
 2. Türk dilini diğer dillerle karşılaştırarak, dilimizin ses özelliklerini ve ses olaylarını kavratmak
 3. Öğrencilerimize kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerileri kazandırmak
 4. Kalabalık karşısında konuşma pratikleri yaptırarak iyi bir öğretmen olmalarını sağlamak ve okullarımızda kutlanan/anılan önemli gün ve haftalarda metin hazırlama ve konuşma yapma becerisi kazandırmak.
 5. Edebiyatımızda nazım ve nesir açısından çeşitliliği öğrenmek ve örnekleri incelemek
 6. Türkçe sözcüklerin yapısını ve Türkçenin eklerini kavratmak
 7. Öğrencilerin, dil bilimi, dil biliminin temel kavramları, dil incelemeleri ile ilgili yaklaşımları kavramak.
 8. Dil bilimine yön veren şahsiyetler ve bunların çalışmaları, dilin betimsel boyutu ve kullanım özellikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
 9. Etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 10. Cumhuriyet dönemi ve sonrası edebiyatı alan ve sınırları hakkında bilgi vermek
 11. Türk halk edebiyatında manzum ve mensur anonim veya ferdi, eserlerin şekil, üslup ve muhtevası hakkında bilgi ve örnekler vermek
 12. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim düzeyine göre hazırlanmış olan çocuk kitaplarında bulunması gereken temel ögeleri bilmek
 13. Yabancılara Türkçe öğretiminin, ana dil öğretiminden farklı yöntem, teknik ve materyallerle en iyi şekilde nasıl öğretileceğini belirlemek ve bunu yapılacak etkinliklerle uygulamalı olarak sunmak
 14. Öğrencileri ana dilini doğru ve kurallarına uygun olarak konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerine sahip, üretken, katılımcı bireyler durumuna getirmek
 15. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek

 

Genel Yetkinlikler 

 1. Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir, kullanır ve öğretim amaçlarından faydalanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.
 2. Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.
 3. Eğitim-öğretim ortamındaki öğrencilerin, öğrenmelerini izleme, değerlendirme yapma ve kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.
 4. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 5. Teknoloji ve iletişim konusunda yeterli ve donanımlıdır
 6. Mesleğine ilişkin temel bilgilere sahiptir
 7. Türkçe öğretimine ilişkin temel bilgilere sahiptir
 8. Alanlar arası ve takım çalışması bilgisine sahiptir
 9. Alana ilişkin bilgilerini aktarırken çağdaş yaklaşımlardan yaralanmayı bilir
 10. Sorunlara çözüm ararken birden fazla yol olduğu bilgisine sahiptir

 

EĞİTİM AMAÇLARI

 1. 2547 sayılı yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenler yetiştirmek
 2. İlköğretimin ikinci basamağında bulunan (12-15 yaşlarındaki) çocuklara Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmek
 3. Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmak
 4. Ulusal dil bilincine sahip, Türkçeyi güzel konuşan ve öğreten öğretmenler yetiştirmek
 5. Öğretmenlik mesleğini benimsemiş, mesleğini severek yapan, tanımlanmış Türkçe öğretmenliği yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirmek
 6. Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine, milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinmiş, özellikle Türk dilini koruyup kollayan öğretmenler yetiştirmek
 7. Bulunduğu çağın değerlerini kavramış, nitelikli, ahlâklı, özverili, idealist öğretmenler yetiştirmek
 8. Alan ve meslek bilgisine ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırmak
 9. Öğrenciyi odaklı yaklaşımların Türkçe öğretiminde uygulanmasını sağlamak
 10. İletişim becerileri yüksek düzeyde, sosyal açıdan gelişmiş, yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek

HEDEFLERİ

 1. Ülkemizin Türkçe Öğretmeni ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirmek
 2. Yapacağı bilimsel etkinliklerle geleceğe dönük olarak Türkçe eğitiminin merkezi haline gelmek
 3. Türkçe Eğitimi konularında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarında görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim vermek
 4. Türkçe Eğitimi alanında ihtiyaç hissedilen konularda çözüm merkezi olabilmek
 5. Mezun olan öğrencilerin öğretmen olarak atandıkları okullarda karşılaştıkları sorunlara karşı akademik destek olabilmek
 6. Yapacağı bilimsel etkinliklerle Türkçenin doğru, kurallı ve etkili kullanılmasını sağlamak
 7. Aday öğretmenlerin dil kullanım düzeylerini sağlamak
 8. Aday öğretmenlerin bireysel gelişmelerine katkıda bulunmak
 9. Evrensel dil anlayışıyla aday öğretmenlerin donanımlarını artırmak
 10. Öğrencilere alanlar arası çalışma anlayışı kazandırmak
Öğretim Elemanları
Fotoğraf Galerisi
Duyurular
İletişim