Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet B. GÖKSEL
Prof. Dr. Özay ORAL
Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN
Prof. Dr. Lale BÜYÜKGÖNENÇ
Prof. Dr. Günal ÖNCE
Prof. Dr. Merdan HEKİMOĞLU
Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU